Kirjamessujen esiintyjät 2022

Tyhjennä haku
Kari Hotakainen
Siltala
Päivi Hovi-Wasastjerna
Mirja Hovila
Touko Hujanen
LIKE
Heli Hulmi
Aviador
Vilja-Tuulia Huotarinen
Hannele Huovi
Tammi
Markku Huovila
Kulttuuri.se
Professori
Pentti Huovinen
Tiedonjulkistamisen neuvottelukunta, Suomen Tiedetoimittajain liitto
Helsingin piispa emeritus
Eero Huovinen
WSOY
Juha Hurme
Teos
Baletin opettaja ja kirjailija
Teija Huusko
Myllylahti
Ville Hytönen
Kari Häkämies
Teos
Kirjailija
Virpi Hämeen-Anttila
Otava
Kirjailija
Karo Hämäläinen
Tietokirjailija
Ville Hänninen
WSOY
Johtaja, apulaisprofessori
Jari Hänninen
Turun yliopisto
Reetta Hänninen
Otava
Jani Ikonen
WSOY
Kulttuurihistorian emeritusprofessori
Kari Immonen
Olavi Paavolainen -seura
Kirjailija
Helena Immonen
Docendo
Tekla Inari
Bokeh
Läänintaiteilija
Anna Elina Isoaro
Graafikko
Eliisa Isoniemi
Eino Leinon Seura ry
Emmi Itäranta
Suomen Kirjailijaliitto
Olli Jalonen
Otava
Riitta Jalonen
Tammi
Kirsimarja Jalonen
Warelia
Tomas Jansson
Finlands svenska författareförening rf
Timo Jantunen
Avain
Pertti Jarla
LIKE
Elina Jasu
Myllylahti
Jantso Jokelin
LIKE
Pekka Juntti
Otava
Suomentaja
Laura Jänisniemi
Teos
Raisa Jäntti
Puru-kollektiivi
Silja Järventausta
Teos
Toimittaja ja tietokirjailija
Ulla Järvi
Tiedonjulkistamisen neuvottelukunta, Suomen Tiedetoimittajain liitto
Petteri Järvinen
Tammi
Alice Jäskä
Kosmos
Anu Kaaja
S&S
Johanna Kaakinen
Vastapaino
Taija Kaarlenkaski
Vastapaino
Pulmu Kailamo
Enostone
Mikko Kalajoki
WSOY
Saara Kallio
Kirjagram
Maaret Kallio
WSOY
Kirjailija
Katja Kallio
Natalia Kallio
Kosmos