Kirjamessujen esiintyjät 2022

Tyhjennä haku
Eeva-Johanna Eloranta
Anna Englund
Siltala
Siiri Enoranta
WSOY
Rosanna Fellman
Förlaget
Satu Fellman
Enostone
Jan Forsström
Teos
Petra Forsten
WSOY
Usva Friman
Vastapaino
Johanna Frondelius
Avain
Ida Grönlund
Gummerus
Minna Haapasalo
Karisto
Pauliina Haasjoki
Otava
Marika Haataja
Gaudeamus
Jasmin Hadim
WSOY
Sarjakuvantekijä
Taina Hakala
Turun yliopisto
Niina Hakalahti
Suomen Kirjailijaliitto
Milka Hakkarainen
Kulttuuri.se
Jukka Hako
Suomen Kotiseutuliitto
Harri Halme
WSOY
Kirjailija
Kaisa Happonen
Tammi
Taidehistorian dosentti, FT
Virpi Harju
Oy Sigillum Ab
Janne Harjula
SKS
Viestintäpäällikkö
Johanna Harkkila
Ville Hartikainen
Like
Pirjo Hassinen
Otava
Tiina Hautala
Haamu Kustannus
Toimitusjohtaja
Jukka Hautala
Marko Hautala
Pauli Hautala
Poesia
Kirjailija ja tiedeviestijä
Paula Havaste
Akseli Heikkilä
WSOY
Jaakko Heikkilä
Parvs
Tuomas Heikkilä
Dosentti
Mikko K. Heikkilä
Warelia
Päivi Heikkilä-Halttunen
Mikko-Pekka Heikkinen
Johnny Kniga
Olli Heikkonen
Aviador
Minka Heino
Suomen aforismiyhdistys ry
Marjo Heiskanen
Siltala
Seija Helander
Enostone
Sini Helminen
Myllylahti
Eeva Herrainsilta
Harri Hertell
Enostone
kirjailija
Olli Hietalahti
Troijan hevonen
Kirsi Hietanen
Venla Hiidensalo
Iida Sofia Hirvonen
Kosmos
Elina Hirvonen
WSOY
Annina Holmberg
Gummerus
Johanna Holmström
Förlaget