Sofia Laine

Kuvaaja: Perttilä Sami

Tutkimusprofessori

Lauantai
10:10-10:52
Puisto
Miten nuoret voivat? ANTTI KIVIJÄRVI (TOIM.): NUORISOBAROMETRI JA SOFIA LAINE, EILA KAUPPINEN, KARLA MALM & TOMMI HOIKKALA (toim.): NUORUUS KORONA-AJAN KAUPUNGISSA. Järj. Nuorisotutkimusseura.

Nuorisobarometrin teema on resilienssi ja kyky pärjätä epävarmuuksien ajassa. Pandemia toi nuoret ja heidän arkensa kaupunkien julkisissa tiloissa lähelle aiempaa näkyvämmällä ja kokonaisvaltaisemmalla tavalla. Kun esimerkiksi koulut ja vapaa-ajanviettopaikat olivat kiinni tai niihin pääsyä oli rajoitettu, tuli nuorten hengailu lähemmäs muiden sukupolvien arkea. Sofia Laine ja erikoistutkija Antti Kivijärvi. Haastattelija Leena Haanpää.

Ohjelmatuottaja: Nuorisotutkimusseura