Riitta Monto

Kuvaaja: Oksanen Hanna

Turun yliopiston humanistisen tiedekunnan työelämäprofessori

Turun yliopisto

Sunnuntai
11:00-11:30
Fiore

Vähemmistöt suomalaisissa sarjakuvissa. ANNA VUORINNE, RALF KAURANEN. Järj. Turun yliopisto.

Miten suomalaisissa sarjakuvissa on käsitelty vähemmistöjä? Millainen rooli vähemmistöön kuuluvilla sarjakuvantekijöillä on ollut suomalaisen sarjakuvan historiassa? Haastateltavina Turun yliopiston kirjallisuustieteiden tutkijat Ralf Kauranen ja Anna Vuorinne. Haastattelijana Turun yliopiston humanistisen tiedekunnan työelämäprofessori Riitta Monto.

Ohjelmatuottaja: Turun yliopisto
11:30-12:00
Fiore

Kielten oppimista tanssin keinoin. KAISA KORPINEN, MAIJA S. PELTOLA. Järj. Turun yliopisto.

Miten tanssi voi auttaa uuden kielen oppimisessa? Kuinka tanssi voi auttaa uhanalaisen kielen elvyttämisessä? Haastateltavina Turun yliopiston opettajankoulutuslaitoksen väitöskirjatutkija Kaisa Korpinen ja fonetiikan professori Maija S. Peltola. Haastattelijana Turun yliopiston humanistisen tiedekunnan työelämäprofessori Riitta Monto.

Ohjelmatuottaja: Turun yliopisto
Lauantai
13:00-13:30
Auditorio
Suomen tulevaisuus - talous, kristinusko, humanismi. SIXTEN KORKMAN. Järj. Turun arkkihiippakunnan kirjamessutyöryhmä.

Sixten Korkmanin uusi teos on nimeltään Talous ja humanismi. Entä mitä tekemistä on markkinataloudella ja kristinuskolla? Miten valistus ja uskonpuhdistus liittyvät aikamme talouskeskusteluun? Suomalaisen hyvinvointivaltion juuria ja tulevaisuuden kestävää yhteiskuntaa hahmottamassa arkkipiispa Tapio Luoma ja taloustieteilijä ja yhteiskunnallinen vaikuttaja Sixten Korkman. Juontajana media-ammattilainen ja työelämäprofessori Riitta Monto.

Ohjelmatuottaja: Turun arkkihiippakunnan kirjamessutyöryhmä
16:00-16:30
Fiore
Uushenkisyys ja rituaalit nykyajan ihmisen elämässä. TIINA MAHLAMÄKI, MINNA OPAS, REETTA RANTA. Järj. Turun yliopisto.

Miksi ihmisillä on yhteiskunnan maallistumisesta huolimatta kaipuu lumoon ja pyhän kokemiseen? Millaisia suuntauksia uushenkisyys on saanut 2000-luvun Suomessa? Millainen rooli rituaaleilla voisi olla nykyajan ihmisen elämässä? Haastateltavina Turun yliopiston uskontotieteen professori Minna Opas ja yliopistonlehtori Tiina Mahlamäki sekä Rituaalikirjan (SKS Kirjat) kirjoittaja Reetta Ranta. Haastattelijana Turun yliopiston humanistisen tiedekunnan työelämäprofessori Riitta Monto.

Ohjelmatuottaja: Turun yliopisto