Heikki Oja

Kuvaaja: Ursa

Professori

Svenska Litteratursällskapet i Finland

Perjantai
11:00-11:22
Auditorio
Adelgunda, Quirinus och Cosmas. HEIKKI OJA: FRÅN CLARA TILL CORONA - OM HELGONNAMN I ALMANACKAN. Svenska Litteratursällskapet i Finland.

Många helgonnamn är fortfarande populära i dag. Andra är mera ovanliga, som Adelgunda, Quirinus och Cosmas. Ett tvåspråkigt samtal om helgon och helgonnamn utifrån Heikki Ojas bok, Helgonnamn i almanackan. Författaren till boken, professor Heikki Oja (f. 1945) är docent i astronomi. Han var chef för Helsingfors universitets almanacksbyrå 1995–2013. Moderator: Hedvig Långbacka.

Ohjelmatuottaja: Svenska Litteratursällskapet i Finland
Lauantai
10:10-10:35
Kuisti
Tähtihetkiä ja sankareita. HEIKKI OJA: TÄHTITIETEEN SANKAREITA (Tähtitieteellinen yhdistys Ursa ry).

Professori Heikki Oja esittelee nelisenkymmentä tähtihetkeä ja sankaria tähtitieteen tutkimuksesta 1600-luvulta 2010-luvulle. Haastattelija Tuukka Perhoniemi.

Ohjelmatuottaja: Ursa ry