Noora Viljamaa
Turun Historiallinen Yhdistys
Tutkija
Enna Toikka
Turun Historiallinen Yhdistys
Tutkija
Juha Ylimaunu
Atrain & Nord
Matti Ylipiessa
Leena Kolehmainen
SKS
Janne Harjula
SKS
Matti Peikola
SKS
Anna Saksman
Anna Rastas
Tutkija
Riina Tanskanen
Into Kustannus
Kuvataiteilija