Venla Sykäri

Lauantai
12.00-12.20
Kallas B-halli
HIPHOP SUOMESSA: PUHEENVUOROJA TUTKIJOILTA JA TEKIJÖILTÄ

Hiphop on Yhdysvalloissa 1970-luvulla katukulttuurina syntynyt ja 1980-luvulta lähtien maailmanlaajuiseksi kasvanut nuorisokulttuurin muoto. Sen osa-alueet – DJ-toiminta, rap-musiikki ja -lyriikka, breikkaus ja graffiti – ovat kehittyneet sekä tiiviissä vuorovaikutuksessa että kukin omaan suuntaansa. Kirja Hiphop Suomessa: puheenvuoroja tutkijoilta ja tekijöiltä sisältää näkökulmia suomalaiseen hiphop-kulttuuriin sen koko kehityskaaren ajalta: vuosien 1983–1984 vaihteesta nykyhetkeen asti. Keskustelijoina tutkijat ELINA WESTINEN ja VENLA SYKÄRI

Ohjelmatuottaja: Nuorisotutkimusseura