Varja Arola

Kuvaaja: Jaakko Kaartinen

kääntäjä

Lauantai
11.15-11.40
Eino 2.krs
NÄYTELMÄKÄÄNTÄMINEN ON IHAN OMA LAJINSA.

Näytelmäkirjallisuuden kääntämisen erikoispiirteitä ja merkitystä avaavat virolaisen Drakadeemia-kirjoittajakoulun perustaja SIRET CAMPBELL ja suomentaja VARJA AROLA. Haastattelijana yliopisto-opettaja, av-kääntämisen tutkija Tiina Holopainen.

Ohjelmatuottaja: Viro ja Suomen kääntäjien ja tulkkien liitto