Mia Franck

Kirjailija

Förlaget

Sunnuntai
16.05-16.30
Fiore A-halli

LADDADE STADSSKILDRINGAR

KAJ KORKEA-AHO: RÖDA RUMMET och MIA FRANCK: GALANTERNA. Ett samtal om städer som skådeplats för frihetslängtan, makt och underkastelse.

Ohjelmatuottaja: Förlaget