Jaana Kanninen

Kuvaaja: Kukka Ranta

tietokirjailija

Jaana Kanninen (s. 1954) on toimittaja ja tietokirjailija. Vastatuuleen-kirja on tehty tiiviissä vuorovaikutuksessa saamelaisten kanssa, alkuperäiskansatutkimuksen eettisten ohjeiden luotsaamana.

Perjantai
17.20-17.50
Eino 2.krs
VASTATUULEEN – TIETOKIRJA SAAMEN KANSAN PAKKOSUOMALAISTAMISESTA.

Kirjassa pureudutaan saamelaisten kokemushistoriaan ja käsitellään pohjoisen luonnon haltuunottoa, maa-aluekiistoja ja suhdetta valtaväestöön. Keskustelijoina tietokirjailijat KUKKA RANTA ja JAANA KANNINEN sekä saamelainen tutkija NIINA SIIVIKKO. Haastattelija Anna Kivekäs.

Ohjelmatuottaja: S&S