Ann-Catrin Östman

Docent i historia

Svenska litteratursällskapet i Finland r.f.

Sunnuntai
12:45-13:00
Jukola

ANU LAHTINEN: EBBA STENBOCK. I MAKTSPELETS SKUGGA (Svenska litteratursällskapet i Finland r.f.)

Kungliga intriger på Åbo slott. I berättelsen om Ebba Stenbock ingår våldsamma intriger i adelssläkterna Stenbock och Flemming, men också insyn i hur familj och regerande makt hänger ihop. Intervjuare Ann-Catrin Östman, docent i historia.

Ohjelmatuottaja: Svenska litteratursällskapet i Finland r.f.