Agneta Rahikainen

Svenska litteratursällskapet i Finland r.f.

Sunnuntai
11:10-11:30
Fiore

ATT UTFORSKA DET EGNA JAGET. ANNA MÖLLER-SIBELIUS, AGNETA RAHIKAINEN.

tt samtal om iscensättningar kontra verklighet, jaget kontra självbild; om författarna Kerstin Söderholm och Henry Parland och om modernismens självbespegling. Intervjuare: kulturjournalist Ann-Christine Snickars.

Ohjelmatuottaja: Svenska litteratursällskapet i Finland r.f.