Kirjamessujen esiintyjät 2018

Tyhjennä haku
Tiina Aalto
Kai Aareleid
Kustantamo S&S
kirjailija
Mikko Aarne
Anna-Liisa Ahokumpu
Gummerus Kustannus Oy
kirjailija
Johanna Ahola-Launonen
Gaudeamus
kirjailija
Marjo Ahonen
Turun ammattikorkeakoulun Kirjasto- ja tietopalvelu
Jenni Ahvenainen
Turun ammattikorkeakoulun Kirjasto- ja tietopalvelu
Sari Airola
Tuomas Aitonurmi
Noora Al-Ani
Riikka Ala-Harja
Kustannusosakeyhtiö Otava
kirjailija
Jaana Ala-Huissi
Kirsi Alamaunu
Turun ammattikorkeakoulun Kirjasto- ja tietopalvelu
Kirsi Alaniva
kirjailija
Päivi Alasalmi
Gummerus
kirjailija
Li Andersson
kansanedustaja
Marko Annala
Like
kirjailija
Antti Arnkil
Jessikka Aro
toimittaja
Annamari Arrakoski-Engardt
asiamies, John Nurmisen Säätiö
Ilkka Auer
Haamu Kustannus
kirjailija
Lotta Autio
Turun ammattikorkeakoulun Kirjasto- ja tietopalvelu
Tapani Bagge
Karisto Oy
kirjailija
Airin Bahmani
Tammi
Anna Baijars
Gummerus Kustannus Oy
kustantaja
Terese Bast
Karisto Oy
kuvittaja
Jukka Behm
Tammi
kirjailija
Helka Belt
Kosmos
kirjailija
Niklas Bengtsson
tietokirjailija
Ulrika Björkstam
WSOY
kirjailija
Jorges Luis Borges
Aviador Kustannus
Patricia Bruun
Förlaget
Anna-Riikka Carlson
WSOY:n kustantaja
Kaj Chydenius
Maijaliisa Dieckmann
Avain
kirjailija
Rafael Donner
Mats Dumell
Teos
kirjailija
Minna Edgren
Valkeakosken kaupunginkirjasto
informaatikko
Petteri Eerola
Kirsti Ellilä
Karisto Oy
kirjailija
Ari Elo
Kimmo Elo
dosentti
Johanna Elomaa
kirjailija
Eeva-Johanna Eloranta
sivistysvaliokunnan jäsen, kansanedustaja
Kristel Engman
diplomaatti
Siiri Enoranta
kirjailija
Laura Eriksson
Timo Ernamo
Juha Erola
Suomen Hevosurheilumuseo
hevoshistorioitsija
Heikki Ervasti
Gaudeamus
kirjailija
Roope Flinkman
erikoistutkija SYKE
Sabine Forsblom
Schildts & Söderströms
kirjailija
Sari Forsström
BookBeat
Mia Franck
Förlaget M
kirjailija
Liisa Granbom-Herranen
Turun yliopisto
Filosofian tohtori
Marcus Groth
Pertti Grönholm
Yleinen historia, Turun yliopisto
dosentti, yliopistonlehtori
Marko Gustafsson
Päivi Haanpää
Ari Haasio
Avain
Pauliina Haasjoki
Kustannusosakeyhtiö Otava
kirjailija
Kaisa Haatanen
Johnny Kniga
kirjailija
Magdalena Hai
kirjailija
Paula Halkola
WSOY, lasten- ja nuortenkirjaosasto
kustantaja
Tarja Hallberg
Runoyhdistys Nihil Interit
kirjallisuuskriitikko
Helena Hallenberg
kirjailija
Joel Hallikainen
Minerva Kustannus Oy
Maarit Halmesarka
Janne Halmkrona
Mia Halonen
Tuija Hannula
Reuna Kustantamo ja Kirjakauppa Oy
kirjailija
Anna Hanski
Janus Hanski
Kaisa Happonen
WSOY
kirjailija
Hannu Harju
Jarno Hartikainen
Helsingin Sanomat
Pirjo Hassinen
Kustannusosakeyhtiö Otava
kirjailija
Jenni Haukio
Marko Hautala
Bonnier Kirjat Suomi Oy
kirjailija
Tiina Hautala
Haamu Kustannus
Paula Havaste
Gummerus Kustannus Oy
kirjailija
Aino Havukainen
Kustannusosakeyhtiö Otava
kirjailija
Riikka Heikinheimo
Mervi Heikkilä
Sauli Heikkilä
Tuomo Heikkinen
Oulun kirjallisuuden talon toiminnanjohtaja
Mikko-Pekka Heikkinen
Johnny Kniga
kirjailija
Antti Heikkinen
WSOY
Pasi Heikura
kirjailija
Anne Heimo
Turun yliopisto
dosentti
Minka Heino
Suomen aforismiyhdistys
puheenjohtaja
Saga Heittola
Minna Helle
Kustannusosakeyhtiö Otava
kirjailija
Saara Henriksson
Osuuskumma Kustannus
kirjailija
Eeva Herrainsilta
Harri Hertell
Ilari Hetemäki
Tero Hiekkalinna
Karisto Oy
kirjailija
Nelli Hietala
Karisto Oy
kirjailija
Jarno Hietalahti
Gaudeamus
Kirsi Hietanen
Juha Hietanen
Harri V. Hietikko
Reuna Kustantamo ja Kirjakauppa Oy
Pirjo Hiidenmaa
tietokirjallisuuden professori
Venla Hiidensalo
kirjailija
Esa Hirvonen
Marjut Hjelt
kirjailija
Anu Holopainen
Karisto Oy
kirjailija
Päivi Honkakoski
Nordbooks
kirjailija
Helena Honkala
Anni Honkalampi
toiminnanjohtaja
Laura Honkasalo
Kustannusosakeyhtiö Otava
kirjailija
Timo Honkela
Kari Hotakainen
Kustannusosakeyhtiö Siltala
kirjailija
Topi Houni
Sanna-Mari Hovi
Johnny Kniga
kirjailija
Mirja Hovila
Johanna Hulkko
Karisto Oy
kirjailija
Vilja-Tuulia Huotarinen
Kustannusosakeyhtiö Siltala
kirjailija
Minna Huotilainen
Kustannusosakeyhtiö Otava
kirjailija
Juha Hurme
Kustannusosakeyhtiö Teos
kirjailija
Boris Hurtta
Suomen tieteis- ja fantasiakirjoittajat ry
Laura Huttunen
professori
Jouni Hynynen
Like
Ville Hytönen
Haamu Kustannus
Markku T. Hyyppä
Kustannus Oy Duodecim
kirjailija
Erja Hyytiäinen
Turun yliopisto
tiedottaja
Gustav Hägglund
Kai Häggman
WSOY
kirjailija
Kari Häkämies
Kustannusosakeyhtiö Teos
kirjailija
Virpi Hämeen-Anttila
Kustannusosakeyhtiö Otava
kirjailija
Jaakko Hämeen-Anttila
Karo Hämäläinen
Jari Hänninen
Saaristomeren tutkimuslaitoksen asemajohtaja
Ville Hänninen
Olavi Hölttä
Kaisa Ijäs
Kustannusosakeyhtiö Teos
kirjailija
Hannu-Pekka Ikäheimo
Sitran ennakointi- ja strategiayksikkö
Johanna Ilmakunnas
Åbo Akademi
apulaisprofessori
Sanna Immanen
Kari Immonen
Kulttuurihistoria, Turun yliopisto
Professori emeritus
Cepite Inguna Ula
Elina Iso-Järvenpää
Anna Elina Isoaro
Taike
Risto Isomäki
Into Kustannus
Juha Itkonen
Jukka Itkonen
Andrei Ivanov
kirjailija
Asko Jaakonaho
Kustannusosakeyhtiö Otava
kirjailija
Heidi Jaatinen
Gummerus Kustannus Oy
kirjailija
Katja Jalkanen
Olli Jalonen
Kustannusosakeyhtiö Otava
kirjailija
Tomas Jansson
Schildts & Söderstöms
kirjailija
Irina Javne
runoilija
Jaak Jõerüüt
kirjailija
Eeva Johansson
Kirjapaja
kustannuspäällikkö
Jouko Jokinen
Markku Jokisipilä
professori
Laia Jufresa
Fabriikki Kustannus
kirjailija
Tilda Junko
Turun yliopisto
viestintäsuunnittelija
Niina Junttila
Tammi
kirjailija
Marko Juntunen
yliopistonlehtori
Emmi Jäkkö
Lukukeskus
viestintä- ja hankepäällikkö
Raisa Jäntti
Bruno Jäntti
Tammi
Jari Järvelä
Tammi
kirjailija
Ulla Järvi
Tiedetoimittajain liitto
pääsihteeri
Antti Jääskeläinen
Turun Klassikot
dosentti
Marjo Kaartinen
Turun yliopisto
Maijastina Kahlos
Helsingin yliopisto
Jani Kairavuo
kirkkoherra
Kätlin Kaldmaa
kirjailija
Atte Kaleva
Kustannusosakeyhtiö Otava
kirjailija
Iiris Kalliola
WSOY
kirjailija
Tuula Kallioniemi
kirjailija
Jenni Kallionsivu
Mikko Kamula
Gummerus Kustannus Oy
kirjailija
Ilkka Kanerva
kansanedustaja, Varsinais-Suomen maakuntahallituksen pj
Jaakko Kankaanpää
KAOS ry
Mia Kankimäki
kirjailija
Ilkka Kantola
kansanedustaja
Satu-Tuuli Karhu
Tuomo Karhu
toimittaja
Markku Karpio
kirjailija
Otto Karvonen
Kustannusosakeyhtiö Teos
kuvataiteilija
Antti Kasper
Sakari Katajamäki
kirjallisuudentutkija, FT
Hannu Kauhala
Tammi
kirjailija
Yrjö Kaukiainen
kirjailija
Milja Kaunisto
Gummerus Kustannus Oy
kirjailija
Artemis Kelosaari
Helmivyö
kirjailija
Paavo Kerosuo
Mika Keränen
kirjailija, kääntäjä
Jarkko Keskinen
yliopistonlehtori
Esa Keskinen
toimituspäällikkö
Teemu Keskisarja
Kustannusosakeyhtiö Siltala, WSOY
kirjailija
Markku Kesti
Kotkan kaupunginkirjasto
kirjavinkkari
Anne Ketola
Kari J. Kettula
ohjelmapäällikkö emeritus
Reetta Kettunen
TJNK pääsihteeri
Heikki Kettunen
Turun yliopisto
toimittaja
Marja Kihlström
Kosmos
kirjailija
Marko Kilpi
kirjailija
Juha-Pekka Kilpiö
Runoyhdistys Nihil Interit
kriitikko
Tapani Kinnunen
Tommi Kinnunen
WSOY
kirjailija
Katri Kirkkopelto
Lasten Keskus
kirjailija
Leena Kirstinä
Topelius-seura
kirjallisuuden emeritusprofessori, puheenjohtaja
Mika Kivelä
Arto Kivimäki
Turun Klassikot
tietokirjailija
Ville Kivimäki
dosentti
Amanda Kivistö
Turun ammattikorkeakoulun Kirjasto- ja tietopalvelu
Malin Klingenberg
Schildts & Söderströms
Elina Knihtilä
Sanna-Leena Knuuttila
Reuna Kustantamo ja Kirjakauppa Oy
kirjailija
Indrek Koff
Juha Koivisto
Olavi Koivukangas
Tapio Koivukari
Johnny Kniga
kirjailija
Sami Kolamo
Aviador Kustannus
kirjailija
Mari Koli
Siri Kolu
kirjailija
Anna Kontula
Into Kustannus
kirjailija
Rain Kooli
Anne Kõrge
Viron lastenkirjallisuuskeskuksen Lukijapalvelut
johtaja
Arja Korhonen
Kulttuuri kukoistaa -blogi
Antti Korhonen
Maiju Korkealaakso
Tuula Korolainen
kirjailija
Otso Kortekangas
Oy Sigillum Ab
kirjailija
Anna Kortelainen
Gummerus Kustannus Oy
kirjailija
Katleena Kortesuo
Karisto Oy
kirjailija
Jukka Koskelainen
Runoyhdistys Nihil Interit
runoilija
Satu Koskimies
WSOY
kirjailija
Juha-Pekka Koskinen
Karisto Oy
kirjailija
Kerkko Koskinen
Susinukke Kosola
Aleksanteri Kovalainen
Daniil Kozlov
Leena Krohn
Kustannusosakeyhtiö Teos
kirjailija
Juha Kulmala
Helena Kulmala
Markku Kulmala
professori
Harri Kumpulainen
kirjailija
Mauri Kunnas
kirjailija
Päivi Kuntze
Matias Kuokkanen
Juho Kuorikoski
Gaudeamus
Kaisa Kurikka
kirjallisuudentutkija, dosentti, Turun yliopisto
Juho Kuusi
Janne Kuusi
Like
kirjailija
Elina Kuusikko
Suomen Näyttelijäliiton toiminnanjohtaja
Lotta Kuusisto
Asko Künnap
Essi Kytöhonka
Lotta Kähkönen
Sirpa Kähkönen
Kustannusosakeyhtiö Otava
kirjailija
Juhani Känkänen
Kustannusosakeyhtiö Teos
kirjailija
Heikki Kännö
Kustannusosakeyhtiö Sammakko
kirjailija
Sinikka Laakkonen
Turun ammattikorkeakoulun Kirjasto- ja tietopalvelu
Kaisa Laaksonen
Heli Laaksonen
WSOY
runoilija
Mikko Laaksonen
Erika Laamanen
Runoyhdistys Nihil Interit
kirjallisuudentutkija
Ville Laamanen
Kustannusosakeyhtiö Teos
poliittisen historian tutkija, tietokirjailija
Rauno Lahtinen
Turkuseura-Åbosamfundet
kirjailija
Seppo Lahtinen
Marko Laihinen
Miikka Laihinen
Elina Laine
Matti Laine
kirjailija
Arto Lappi
Enostone Kustannus
Nella Larjama
Turun ammattikorkeakoulun Kirjasto- ja tietopalvelu
Taina Latvala
Kustannusosakeyhtiö Otava
kirjailija
Erkki Lauho
Anu Laukkanen
Antti Laukkarinen
Maaret Launis
päätoimittaja
Krista Launonen
Avain
kirjailija
Aulis U. Lehtinen
Jouni Lehtinen
Lasse Lehtinen
Kustannusosakeyhtiö Otava
kirjailija
Tuija Lehtinen
Kustannusosakeyhtiö Otava
kirjailija
Johanna Lehto-Vahtera
Kustannusosakeyhtiö Sammakko
Asko Lehtonen
Henry Lehtonen
Mia Lehtonen
Anu Lehtonen-Sonkki
Antti Leikas
Kustannusosakeyhtiö Siltala
kirjailija
Markus Leikola
Into Kustannus
kirjailija
Piia Leino
Kustantamo S&S
kirjailija
Katja Leino
Anne Leinonen
Usva-akatemia, WSOY
kirjailija
Satu Leisko
Avain
Christian Lenander
Elina Lepomäki
Kustannusosakeyhtiö Otava
kirjailija
Asta Leppä
toimittaja, kirjailija
Petri Leppänen
Maarit Leskelä-Kärki
Kulttuurihistoria, Turun yliopisto
dosentti, yliopistonlehtori, Aino Kallas Seuran puheenjohtaja
Marjatta Levanto
Kustannusosakeyhtiö Teos
kirjailija
Kari Levola
kirjailija
Satu Lidman
Turun yliopisto
Rosa Liksom
kirjailija
Anna Liljeqvist
Turun ammattikorkeakoulun Kirjasto- ja tietopalvelu
Tomi Lindblom
Heidi Lindén
Like
Minna Lindgren
Kustannusosakeyhtiö Teos
kirjailija
Juhani Lindholm
KAOS ry
Tiina Lintunen
Turun yliopisto
valtiotieteen tohtori
Maritta Lintunen
WSOY
kirjailija
Roope Lipasti
kääntäjä, kirjailija
Järvi Lipasti
kääntäjä
Päivi Lipponen
Eeva Litmanen
Like
Marjo Liukkonen
Vastapaino
Kairi Look
Aviador Kustannus
kirjailija
Eemeli Lounela
Pasi Luhtaniemi
Kustannus Aarni
Ines Lukkanen
Avain
kirjailija
Harry Lunabba
Svenska social- och kommunalhögskolan
yliopistolehtori
Taru Luojola
Osuuskumma Kustannus
kirjailija
Tapio Luoma
arkkipiispa
Teemu Luukka
Kustannusosakeyhtiö Otava
kirjailija
Matleena Luukkonen
opiskelija ja äänikirjojen kuluttaja
Pirjo Lyytikäinen
Kustannusosakeyhtiö Teos
kirjailija
Petja Lähde
Karisto Oy
kirjailija
Kalle Lähde
Kustannusosakeyhtiö Otava
kirjailija
Laura Lähteenmäki
kirjailija, kustannuspäällikkö
Olli Lönnberg
äidinkielen opettaja, kirjailija
Olli Löytty
Rauha Maarno
Suomen kirjastoseura
toiminnanjohtaja
Petri Makkonen
Jukka Mallinen
kääntäjä
Mira Mallius
Mari Manninen
toimittaja, tietokirjailija
Satu Manninen
Gummerus Kustannus Oy
kirjailija
Laura Manninen
WSOY
kirjailija
Iiris Mannonen
Turun ammattikorkeakoulun Kirjasto- ja tietopalvelu
Mansikkka
tubettaja
Markku Mantila
Docendo Oy
kirjailija
Aleksandr Manzos
Mariska
Tammi
Liza Marklund
Kustannusosakeyhtiö Otava
kirjailija
Tapani Maskula
Jenna Matikainen
Turun ammattikorkeakoulun Kirjasto- ja tietopalvelu
Tuulia Matilainen
Haamu Kustannus
kirjailija
Paavo Matsin
kirjailija
Aku-Tuomas Mattila
Kustannusosakeyhtiö Sammakko
Ilkka Mattila
kirjailija
Jukka I. Mattila
Reuna Kustantamo ja Kirjakauppa Oy
kirjailija
Merete Mazzarella
Schildts & Söderstöms
kirjailija
Marissa Mehr
Tommi Melender
WSOY
kirjailija
Kukku Melkas
Mooses Mentula
WSOY
kirjailija
J.S. Meresmaa
Robustos
kirjailija
Hanna Meretoja
Turun yliopisto
Turun yliopiston professori
Rosa Meriläinen
Karisto Oy
Karri Miettinen
WSOY
kirjailija
Anniina Mikama
WSOY
kirjailija
Valdur Mikita
Kustannusosakeyhtiö Sammakko
kirjailija
Anni Mikkelsson
taiteellinen johtaja, käsikirjoittaja-ohjaaja
Jaakko Mikkola
toimittaja
Tuomas Milonoff
Johnny Kniga
Anni Moilanen
Mikko Moilanen
kirjailija
Msblackrose
Mia Myllymäki
Osuuskumma Kustannus, Suomen tieteis- ja fantasiakirjoittajat ry
kirjailija
Hannu Mäkelä
Kirjapaja
kirjailija
Jenna Mäkelä
Gummerus Kustannus Oy
kirjailija
Lari Mäkelä
WSOY
Janne Mäkelä
Gummerus Kustannus Oy
kirjailija
Jarmo Mäkelä
Toimittajat ilman rajoja järjestön Suomen osaston puheenjohtaja, toimittaja
Kirsi Mäkelä
Turun ammattikorkeakoulun Kirjasto- ja tietopalvelu
Tapio Mäkeläinen
tietokirjailija
Harri István Mäki
Haamu Kustannus
kirjailija
Reijo Mäki
Kustannusosakeyhtiö Otava
kirjailija
Kari Mäkinen
arkkipiispa, emeritus
Janne Mäkitalo
Myllylahti Oy
Matti Mörttinen
Into Kustannus
Eiki Nestor
Viron parlamentin puhemies
Mikko Niemelä
Turun yliopisto
Turun yliopiston professori
Reetta Niemelä
Lasten Keskus
Ari Niemi
Mari K. Niemi
Marjaana Niemi
professori
Eveliina Nieminen
Kosmos
kirjailija
Sauli Niinistö
Ville Niinistö
kansanedustaja
Hannu Niklander
Tiina Nopola
Tammi
kirjailija
Sinikka Nopola
Tammi
kirjailija
Risto Nordell
Kirjapaja
kirjailija
Paula Noronen
Tammi
Juri Nummelin
Kustannusosakeyhtiö Sammakko
Eppu Nuotio
kirjailija
Lauri Nurmi
Into Kustannus
Aura Nurmi
Jussi Nurmi
Marjo T. Nurminen
tietokirjailija
Ritva Nurminoro
kulttuuri- ja kirjastopalvelujohtaja
Anni Nykänen
kirjailija
Antti Nylén
Kosmos
Taru Nyman
Sanna Nyqvist
Gaudeamus
Nyrok Dolls
Kimmo Ohtonen
Kustannusosakeyhtiö Otava
kirjailija
Niina Oisalo
Hannu Oittinen
kääntäjä
Outi Oja
Gaudeamus
Helka Oksanen
Harald Olausen
Sirje Olesk
yliopistonlehtori
Markku Ollikainen
professori, Helsingin yliopisto
Hannu Ollikainen
Turun Klassikot
emerituspäätoimittaja
Aki Ollikainen
Kustannusosakeyhtiö Kustannusosakeyhtiö Siltala
kirjailija
Raija Oranen
Kustannusosakeyhtiö Otava
kirjailija
Sanna Paakki
Päivi Paappanen
Anne Paasi
Turun yliopisto
viestintäjohtaja
Nina Paavolainen
Outi Pakkanen
Kustannusosakeyhtiö Otava
kirjailija
Paleface
Reidar Palmgren
Kustannusosakeyhtiö Otava
kirjailija, näyttelijä
Laura Paloheimo
Emilia Palonen
tietokirjailija, dosentti
Milla Paloniemi
Virva Paloviita
Jukka-Pekka Palviainen
Karisto Oy
kirjailija
Jyri Paretskoi
Karisto Oy
kirjailija
Aki Parhamaa
Tammi
kirjailija
Jarkko Parkkari
Tommi Parkko
Timo Parvela
WSOY
kirjailija
Jussi Parviainen
Tammi
Anniina Peippo
Pauliina Peippo
Pasi Pekkola
Kustannusosakeyhtiö Otava
kirjailija
Heidi Pelander
Eija Pelkonen
Turun ammattikorkeakoulun Kirjasto- ja tietopalvelu
Sanna Pelliccioni
Kustannusosakeyhtiö Teos
kuvittaja
Henna-Riikka Pennanen
tutkijatohtori, Turun yliopisto
Juha Pentikäinen
Tuula Pere
OTT, lastenkirjailija
Touko Perko
Docendo Oy
kirjailija
Ville Pernaa
päätoimittaja, Suomen Kuvalehti
Vilja Perttola
Pia Pesonen
Kustannusosakeyhtiö Teos
kirjailija
Frida Maria Pessi
kirjailija
Helena Petäistö
Kustannusosakeyhtiö Otava
kirjailija
Maria Peura
kirjailija
Sirpa Pietikäinen
A-P Pietilä
Jaakko Pietiläinen
Jukka-Pekka Pietiäinen
Panu Pihkala
TT
Mikko Piispa
Laura Pikkarainen
Turun ammattikorkeakoulun Kirjasto- ja tietopalvelu
Reetta-Liisa Pikkola
Suomalainen Kirjakauppa
Mike Pohjola
Gummerus Kustannus Oy
kirjailija ja pelisuunnittelija
Robert Powell
Hannu Pulkkinen
Suomen aforismiyhdistys
Riikka Pulkkinen
Kustannusosakeyhtiö Otava
kirjailija
J.P. Pulkkinen
Risto Pulkkinen
Pontus Purokuru
Kosmos
kirjailija
Seppo Puttonen
Mari Pyy
Into Kustannus
kirjailija
Heidi Pyykkönen
Joni Pyysalo
WSOY
kirjailija
Terhi Pääskylä-Malmström
tietokirjailija
Markku Pääskynen
Tammi
kirjailija
Jenni Pääskysaari
Kustannusosakeyhtiö Otava
kirjailija
Tiina Raevaara
Suomen tiedetoimittajain liitto
tiedetoimittaja
Harri Raitis
kirjailija
Panu Rajala
Suomalaisen kirjallisuuden seura
kirjailija
Tiina Rajamäki
Ann-Mari Rannikko
Helena Ranta
Helsingin yliopisto
Ville Ranta
WSOY
Niilo Rantala
Jaana Rantala
koulutussuunnittelija
Riku Rantala
Johnny Kniga
Tytti Rantanen
tutkija, Kertomuksen vaarat -hanke
Kirsi Ranto
Tammi
Risto Rasa
runoilija
Satu Rasila
Turun Kaupunginteatteri
dramaturgi
Satu-Maria Rastas
Nona Ratia
Pauliina Rauhala
Gummerus Kustannus Oy
kirjailija
Juha Rautio
Niina Repo
Kustannusosakeyhtiö Siltala
kirjailija
Marika Riikonen
Mikko Rimminen
Kustannusosakeyhtiö Teos
kirjailija
Anna Rimpelä
Kustannusosakeyhtiö Otava
kirjailija
Jasu Rinneoja
Reuna Kustantamo ja Kirjakauppa Oy
kirjailija
Nina Rintala
Raija Rintamäki
Jukka Rislakki
Tapani Ritamäki
Förlaget
Eeva Rohas
Kustannusosakeyhtiö Otava
kirjailija
Juha Roiha
Aapo Roselius
Marika Rosenborg
Kustannusosakeyhtiö Otava
kirjailija
Pertti J. Rosila
Tammi
Nemo Rossi
Myllylahti
kirjailija
Oscar Rossi
Ellips förlag
kirjailija
Virve Rosti
Mikko Rouhiainen
Veera Ruohomäki
Tarja Ruohonen
Jaakko Ruola
luontokuvaaja
Anne Rutanen
Helena Ruuska
WSOY
kirjailija
Minna Rytisalo
Mika Rönkkö
Henriikka Rönkkönen
Mia Rönkä
Kauko Röyhkä
Like
Kirsikka Saari
Kustannusosakeyhtiö Otava
kirjailija
Janne Saarikivi
professori
Katri Saarikivi
Kustannusosakeyhtiö Otava
kirjailija
Pentti Saaritsa
suomentaja
Timo Saarto
Karisto Oy
kirjailija
Sara Sainio
Turun ammattikorkeakoulun Kirjasto- ja tietopalvelu
Kari Sallamaa
Karoliina Sallinen-Pentikäinen
Bazar Kustannus
Harry Salmenniemi
Kustannusosakeyhtiö Otava
kirjailija
Hannu Salmi
Matti Salminen
Into Kustannus
kirjailija
Tomi Salminen
Turun ammattikorkeakoulun Kirjasto- ja tietopalvelu
Timo Salo
Suomen aforismiyhdistys
Tuula Salo
Suomen Kotiseutuliitto
Juhani Salokannel
suomentaja ja kirjailija
Kirsi Salonen
Turun yliopisto
yleisen historian professori
Jari Salonen
Kustannusosakeyhtiö Otava
kirjailija
Aleksis Salusjärvi
Timo Sandberg
Karisto Oy
kirjailija
Tuula Sandström
Peter Sandström
Schildts & Söderstöms
kirjailija
Nadja Sarell
Sauli Sarkanen
runoilija
Roope Sarvilinna
kirjailija, lääkäri
Mikko Savikko
tietokirjailija
Aira Savisaari
Karisto Oy
kirjailija
Heikki Savola
Panu Savolainen
Oy Sigillum Ab
kirjailija, FT arkkitehti
Heikki Savolainen
Robustos
Sisko Savonlahti
Gummerus Kustannus Oy
kirjailija
Max Seeck
Tammi
kirjailija
Sanna Seiko Salo
Karisto Oy
kirjailija
Jussi Seppänen
kirjailija
Pekka Seppänen
kirjailija
Olli Seuri
Yleisradio
Lauri Seutu
kirjastonhoitaja, Helsingin kaupunginkirjasto
Leena Sharma
kirjailija
Kirsi Sievänen
Joose Siira
Nide kirjakauppa
kirjakauppias
Veeti Siitonen
Esa Silander
Otso Sillanaukee
Kustantamo S&S
kirjailija
Silja Sillanpää
kirjailija
Touko Siltala
Aleksi Siltala
Samuli Siltanen
matemaatikko, Helsingin yliopisto
Sini Silván
Turun Journalistiyhdistyksen puheenjohtaja
Oula Silvennoinen
akatemiatutkija
Iida Simes
Salla Simukka
Bonnier Kirjat Suomi Oy
kirjailija
Johanna Sinisalo
Johnny Kniga
kirjailija
Anni Sinnemäki
Esa Sirén
Gummerus Kustannus Oy
kirjailija
Saara-Sofia Sirén
kansanedustaja
Satu Sirkiä
Maija Sirkjärvi
Kustannusosakeyhtiö Teos
kirjailija
Nana Sironen
Heli Slunga
runoilija
Anja Snellman
WSOY
Timo Soikkanen
professori, historioitsija
Pirkko Soininen
WSOY ja Bazar Kustannus Oy
kirjailija
Taavi Soininvaara
Kustannusosakeyhtiö Otava
kirjailija
Sofia Sourander
opiskelija
Katariina Souri
Kustannusosakeyhtiö Teos
Kai Stahl
Turun yliopisto
tohtorikoulutettava
Pajtim Statovci
Hanna Storm
Aviador Kustannus
runoilija
Pete Suhonen
Kustannusosakeyhtiö Sammakko
kirjailija
Juha Suihko
Lars Sund
Förlaget M
kirjailija
Karoliina Suoniemi
Saila Susiluoto
Kustannusosakeyhtiö Otava
kirjailija
Ville-Juhani Sutinen
Katariina Suurpalo
kääntäjä
Anneli Suusaari
Karisto Oy
kirjailija
Sami Syrjämäki
Roosa Söderholm
Hannele Mikaela Taivassalo
Tuija Takala
kirjailija
Outi-Maria Takkinen
Vattumadon talo ry
sanataidekasvattaja
Sanna-Kaisa Talola
Lukivauva -hanke, Helsingin yliopisto
koordinaattori
Kalle Talonen
Yle Turku
toimittaja
Marek Tamm
Tallinnan yliopisto
professori
Tuukka Tammi
päätoimittaja
Essi Tammimaa
Kustannusosakeyhtiö Otava
kirjailija
Eija Tamminen
Jonna Tapanainen
Tuomas Tapio
Kustannusosakeyhtiö Teos
kirjailija
Anniina Tarasova
Gummerus Kustannus Oy
kirjailija
Terhi Tarkiainen
Tammi
kirjailija
Timo Taussi
Henriikka Tavi
Kustannusosakeyhtiö Teos
kirjailija
Ville Tavio
Jouni Teittinen
Tuomas Tepora
Antto Terras
WSOY
kirjailija
Jari Tervo
Kustannusosakeyhtiö Otava
kirjailija
Kati Tervo
Kustannusosakeyhtiö Otava
kirjailija
Mila Teräs
kirjailija
Mimmu Tihinen
Karisto Oy
kirjailija
Harri Tiido
Viron suurlähettiläs
Jussi Tiihonen
Marko Tikka
kirjailija
Jani Toivola
WSOY
sivistysvaliokunnan jäsen, kansanedustaja
Matti Toivonen
Annukka Toivonen
Turku Business Region
projektipäällikkö
Sami Toivonen
Kustannusosakeyhtiö Otava
kirjailija
Mai Tolonen
Tapani Tolonen
Kustannusosakeyhtiö Otava
kirjailija
Tuukka Tomperi
Janne Tompuri
Suomen aforismiyhdistys
Vesa Tompuri
Jarkko Tontti
Kustannusosakeyhtiö Otava
kirjailija
Taru Torikka
kulttuuritoimittaja
Tarja Tornaeus
Antti Tuomainen
Like
kirjailija
Arttu Tuominen
Myllylahti Oy
kirjailija
Taija Tuominen
Pekka Tuomisto
suomentaja
Juhana Tuomola
EU-tiedottaja
Jussi "Juba" Tuomola
Kustannusosakeyhtiö Otava
kirjailija
Salla Tuori
apulaisprofessori
Maria Turtschaninoff
Tammi
kirjailija
Eeva Turunen
Kustannusosakeyhtiö Siltala
kirjailija
Saara Turunen
Tammi
kirjailija
Helena Tuuri
Itämeri-suurlähettiläs
Antti Tuuri
Kustannusosakeyhtiö Otava
kirjailija
Jarkko S. Tuusvuori
Kirsi Tähjänjoki
Petri Tähtinen
toiminnanjohtaja
Risto Uimonen
Eliisa Uotila
Selkokeskus
suunnittelija
Terhi Upola
Terhi Utriainen
Turun yliopisto
Turun yliopiston professori
Ville Vaarne
Suomen kirjastoseura
päätoimittaja
Anders Vacklin
Tammi
kirjailija
Tuula Vainikainen
Suomen tietokirjailijat ry
kirjailija, toimittaja
Kari Vainio
Turun Sanomat
päätoimittaja
Kirsi Vainio-Korhonen
Turun yliopisto
professori
Virpi Vairinen
Johanna Valkama
Kustannusosakeyhtiö Otava
kirjailija
Leena Valkeapää
TaT, taitelija, tutkija
Saara Vallineva
Bazar Kustannus Oy
kirjailija
Noora Vallinkoski
kirjailija
Elina Valovirta
Vastapaino
Jenni Valta
Turun yliopisto
tiedottaja
Esko Valtaoja
Pekka Valtonen
Gaudeamus
kirjailija
Taarna Valtonen
tutkijatohtori, Giellagas-Instituutti, Oulun yliopisto
Anton Vanha-Majamaa
Kosmos
kirjailija
Riitta Vanhatalo
Suomen Kotiseutuliitto
Enni Vanhatapio
Gummerus Kustannus Oy
kirjailija
Vesa Vares
Nora Varjama
Satu Vasantola
Tammi
kirjailija
Outi Vaskin
Valkeakosken kaupunginkirjasto
osastonjohtaja
Anne Vasko
Martti Vastamäki
professori
Kalle Veirto
Karisto Oy
kirjailija
Maria Veitola
Johnny Kniga
Hanna Velling
Bazar Kustannus Oy
kirjailija
Johanna Venho
Karisto Oy
kirjailija
Maarit Verronen
Aviador Kustannus
kirjailija, tähtitieteilijä
Antto Vihma
Ulkopoliittinen instituutti
Erika Vik
Gummerus Kustannus Oy
kirjailija
John Vikström
Kirjapaja
kirjailija
Airi Vilhunen
Kirsin Book Club -blogi
Ilmi Villacís
Lukukeskus
toiminnanjohtaja
Juha Virkki
Docendo Oy
haastattelija
Henna Virkkunen
Jarmo Virmavirta
Harri Virta
kaupunginjohtaja
Aarni Virtanen
Art House
tietokirjailija
Leena Virtanen
Kustannusosakeyhtiö Teos
kirjailija
Rauli Virtanen
Pekka Visuri
Docendo Oy
VTT, eversti
Risto Volanen
Kustannusosakeyhtiö Otava
kirjailija
Sinikka Vuola
WSOY
runoilija
Timo Vuorensola
Julia Vuori
Kustannusosakeyhtiö Otava
kirjailija
Katariina Vuori
Like
kirjailija
Kristiina Vuori
Tammi
Petri Vuori
Turun ammattikorkeakoulun Kirjasto- ja tietopalvelu
Mari Välimäki
yliopisto-opettaja
Reima Välimäki
Turun yliopisto
Tuija Välipakka
Kustannusosakeyhtiö Siltala
kirjailija
Niina Väätäinen
Turun ammattikorkeakoulun Kirjasto- ja tietopalvelu
Netta Walldén
Suomen Nuorisokirjailijat ry
puheenjohtaja
Björn Weckström
Bazar Kustannus Oy
kirjailija
Martin Welander
Ina Westman
Kosmos
kirjailija
Kjell Westö
kirjailija
Silja-Maria Wihersaari
Markku Wilenius
Turun yliopiston tulevaisuuden tutkimuskeskus
Unesco-professori
Mari Wärri
Storytel
Tuomo Yli-Huttula
Jaakko Yli-Juonikas
Kustannusosakeyhtiö Siltala
kirjailija
Hanna-Leena Ylinen
Suomen aforismiyhdistys
Kauksi Ülle
runoilija
A.W. Yrjänä
Seppo Zetterberg
historoitsija, professori