Ville-Juhani Sutinen

Kuvaaja: Heini Lehväslaiho

Kustantamo Tarke

Perjantai
13.40-14.00
Tieto B-halli
Ville-Juhani Sutinen: Juntti! Roskaväen historia
Juntti! Roskaväen historia käsittelee juntin eli valkoisen roskaväen historian aina myöhäiskeskiajalta alkaen ja tulee tähän päivään ja Donald Trumpin presidenttiyteen asti. Haastattelijana Haron Walliander.
Ohjelmatuottaja: Kustantamo Tarke
17.20-17.40
Kuisti B-halli
Venäjän menneisyyttä ja nykypäivää
Ville-Juhani Sutinen ja Ville Ropponen. Haastattelija: Ville Hytönen.
Ohjelmatuottaja: Savukeidas Kustannus