Ville Hänninen

Perjantai
11.20-11.45
Fiore A-halli
Sarjakuva nyky-yhteiskunnan peilinä
Ville Ranta: Kuningas menettää päänsä, Anni Nykänen: Mummo 5 & Milla Paloniemi: Kiroileva Siili 8. Sarjakuvat antavat mahdollisuuden nauraa itselleen ja nyky-yhteiskunnan päättömäksi yltyneelle toiminnalle. Se on omiaan kuvaamaan yhteiskunnan kipupisteitä huumorin, ironian ja satiirin kautta. Ville Hänninen haastattelee.
Ohjelmatuottaja: WSOY, Kustannusosakeyhtiö Sammakko, Art House