Tilda Junko

Turun yliopisto

viestintäsuunnittelija

Lauantai
11.30-12.00
Tieto B-halli
Vieläkö sananlaskut ovat voimissaan?
Vieläkö sananlaskut ovat voimissaan? Kysymykseen pureutuu Liisa Granbom-Herranen, joka on perehtynyt niin vanhoihin kasvatuksen tukena käytettyihin sananlaskuihin kuin nykypäivän versioihin. Tutkimustyössään hän on perehtynyt erityisesti suomalaisiin sananlaskuihin, mutta pitkään Virossa työskennelleenä hän osaa verrata myös naapurikansojen tapaa hyödyntää sananlaskuja sekä vertailla suomalaisten ja virolaisten tapaa muistella omaa ja yhteistä menneisyyttä. Haastattelijana Tilda Junko.
Ohjelmatuottaja: Turun yliopisto
12.00-12.30
Tieto B-halli
Onko köyhyys oma vika, epäonni vai löytyykö syy yhteiskunnan rakenteista?
Voiko kehitystä vastaan taistella? Mikko Niemelä kertoo mm. siitä, miten vanhempamme ja perhetaustamme vaikuttavat siihen, millaiseen koulutukseen hakeudumme, mihin asemaan pääsemme ja miten elämässä pärjäämme. TITA tuottaa uutta tietoa eriarvoisuuden eri muodoista ja niiden välisistä mekanismeista. Eriarvoisuutta tutkitaan tuloissa, varallisuudessa, kulutuksessa, koulutuksessa, terveydessä, luottamuksessa, huono-osaisuudessa ja perheprosesseissa. Haastattelijana Tilda Junko.
Ohjelmatuottaja: Turun yliopisto