Terhi Utriainen

Turun yliopisto

Turun yliopiston professori

Sunnuntai
11.50-12.20
Tieto B-halli
Uushenkisyys kasvaa - miten se näyttäytyy maailmassa
Kiinnostus uushenkisyyttä kohtaan on vahvassa kasvussa. Keskiössä ei silloin ole perinteinen uskonto vaan henkilökohtainen kokemus henkisyydestä. Nykypäivän uskontotiede pureutuu yhä vahvemmin myös uskonnottomuuden ilmiön ja uskonnottomiksi identifioituvien ihmisten maailmankuviin. Muun muassa enkeleihin uskomista tutkinut Terhi Utriainen kertoo siitä, mikä on pyhää tai kaikkein tärkeintä uskonnottomille tai muita kuin uskonnollisia katsomuksia noudattaville. Haastattelijana Anne Paasi
Ohjelmatuottaja: Turun yliopisto