Oscar Rossi

Kuvaaja: Nathalyvon Salsa

Ellips förlag

kirjailija

Sunnuntai
14.00-15.00
Fiore A-halli
BOKHÖST!
Korta samtal och uppläsning ur nya böcker. Sabine Forsblom, Mia Franck, Oscar Rossi och Lars Sund. Konferencier Peter Sandström.
Ohjelmatuottaja: Finlands svenska författareförening rf