Markku Wilenius

Turun yliopiston tulevaisuuden tutkimuskeskus

Unesco-professori

Perjantai
11.20-11.50
Tieto B-halli
Miten tulevaisuutta voi tutkia?
Onko tulevaisuuden tutkiminen vain ennustamista vai voiko tulevaisuutta ennakoida ihan tieteellisistä lähtökohdista? Aiheeseen johdattaa Markku Wilenius. Hän on perehtynyt muun muassa tulevaisuuden megatrendeihin, talouden pitkiin sykleihin, ympäristökysymykseen ja sen ratkaisun avaimiin, ja osaa kertoa uuden kasvun avaimet mukanaan tuovista mustista joutsenista. Wilenius kertoo myös johtamansa Turku 2050 -keskustavision laatimisesta ja esityksestä. Haastattelijana Heikki Kettunen
Ohjelmatuottaja: Turun yliopisto