Leena Valkeapää

TaT, taitelija, tutkija

Lauantai
10.20-11.00
Jukola 2. krs
Nils-Aslak Valkeapää: Minä soin
Minä soin -artikkelikokoelma muistelee monitieteisesti ja moniäänisesti saamelaisen kulttuurivaikuttaja, kirjailija, taiteilija Nils-Aslak Valkeapään vaikuttavaa tuotantoa. Teosta koostettaessa monet saamentutkimuksen kentälle keskeiset metodiset ja eettiset kysymykset nousivat esille. Esiin nousee myös se, ettei saamelainen kirjallisuus ole vain kirjallisuutta, vaan sillä on monia muita yhteisön sisäisiä ja ulkoisia tehtäviä. Teos: Minä soin – Mun čuojan. Kirjoituksia Nils-Aslak Valkeapään elämäntyöstä Taarna Valtonen ja Leena Valkeapää (toim.)
Ohjelmatuottaja: Lapland University Press