Kai Stahl

Turun yliopisto

tohtorikoulutettava

Sunnuntai
15.40-16.00
Kallas
Natalie Mein epäkonventionaalinen taide 1920-luvulla
Virolainen Natalie Mei tunnetaan teatteripuvustajana, mutta hän toimi myös kuvataiteilijana. Omassa vapaassa tuotannossaan hän tuotti teoksia, jotka eivät lukeutuneet tavanomaisen korkean taiteen piiriin. Kai Stahl tarkastelee väitöskirjatyössään Mein 1900-luvun alkupuolen varhaistuotantoa ja sen visuaalista kieltä. Mein teoksissa on läsnä urbaani elämä uusine sukupuolinäkemyksineen ja yhteiskunnallisine muutoksineen. Mei tuotti aikakautenaan konventioita haastavaa kuvastoa, jonka Stahl linkittää niin virolaiseen kuin kansainväliseen kontekstiin. Haastattelijana Erja Hyytiäinen.
Ohjelmatuottaja: Turun yliopisto