Joose Siira

Nide kirjakauppa

kirjakauppias

Lauantai
15.45-16.30
Jukola 2. krs
Kriisipuheesta tekoihin - kirja-ala nyt!
Keskustelu suomalaisen kirja-alan erityispiirteistä ja kirjamyynnin kokokuvasta Jaakko Mikkolan tekemän uuden selvityksen valossa. Keskustelussa ovat mukana Anna Baijars, Emmi Jäkkö, Joose Siira ja toimittaja Jaakko Mikkola. Keskustelun puheenjohtajana on Tiina Raevaara.
Ohjelmatuottaja: WSOY:n kirjallisuussäätiö