Hanna Meretoja

Turun yliopisto

Turun yliopiston professori

Sunnuntai
12.45-13.05
Jukola 2. krs
Muisti ja muistaminen tarinankerronnassa
Teemaan johdattaa Hanna Meretoja. Hänen erikoisalaansa ovat muistojen ja muistamisen tutkimus sekä kysymykset siitä, miten muistaminen kytkeytyy narratiivisuuteen. Tuoreessa teoksessaan The Ethics of Storytelling (Oxford University Press, 2018) Meretoja analysoi, miten nykykirjallisuudessa muovataan toista maailmansotaa koskevaa kulttuurista muistia ja minkälainen rooli erilaisilla tarinankerronnan muodoilla on tässä muistamisen prosessissa. Toisessa tuoreessa teoksessa (Veteen kirjoitettu, SKS, 2018) hän kirjoittaa veden muistista ja sen saamista merkityksistä brittiläisessä ja suomalaisessa nykykirjallisuudessa. Haastattelijana Erja Hyytiäinen.
Ohjelmatuottaja: Turun yliopisto