Essi Tammimaa

Kuvaaja: Jirina Alanko

Kustannusosakeyhtiö Otava

kirjailija

Perjantai
14.30-14.50
Fiore A-halli
Essi Tammimaa: Isän kädestä
Keskustelunherättäjä vie syvälle seksuaalisuuden äärimmäisiin ilmiöihin. Kirsi Tähjänjoki haastattelee.
Ohjelmatuottaja: Kustannusosakeyhtiö Otava