Erja Hyytiäinen

Turun yliopisto

tiedottaja

Sunnuntai
12.45-13.05
Jukola 2. krs
Muisti ja muistaminen tarinankerronnassa
Teemaan johdattaa Hanna Meretoja. Hänen erikoisalaansa ovat muistojen ja muistamisen tutkimus sekä kysymykset siitä, miten muistaminen kytkeytyy narratiivisuuteen. Tuoreessa teoksessaan The Ethics of Storytelling (Oxford University Press, 2018) Meretoja analysoi, miten nykykirjallisuudessa muovataan toista maailmansotaa koskevaa kulttuurista muistia ja minkälainen rooli erilaisilla tarinankerronnan muodoilla on tässä muistamisen prosessissa. Toisessa tuoreessa teoksessa (Veteen kirjoitettu, SKS, 2018) hän kirjoittaa veden muistista ja sen saamista merkityksistä brittiläisessä ja suomalaisessa nykykirjallisuudessa. Haastattelijana Erja Hyytiäinen.
Ohjelmatuottaja: Turun yliopisto
15.40-16.00
Kallas
Natalie Mein epäkonventionaalinen taide 1920-luvulla
Virolainen Natalie Mei tunnetaan teatteripuvustajana, mutta hän toimi myös kuvataiteilijana. Omassa vapaassa tuotannossaan hän tuotti teoksia, jotka eivät lukeutuneet tavanomaisen korkean taiteen piiriin. Kai Stahl tarkastelee väitöskirjatyössään Mein 1900-luvun alkupuolen varhaistuotantoa ja sen visuaalista kieltä. Mein teoksissa on läsnä urbaani elämä uusine sukupuolinäkemyksineen ja yhteiskunnallisine muutoksineen. Mei tuotti aikakautenaan konventioita haastavaa kuvastoa, jonka Stahl linkittää niin virolaiseen kuin kansainväliseen kontekstiin. Haastattelijana Erja Hyytiäinen.
Ohjelmatuottaja: Turun yliopisto