Anu Laukkanen

Perjantai
15.10-15.30
Eino 2. krs
Feministisen pedagogiikan ABC: Käytännön opas ohjaajille ja opettajille
On yleistajuinen tietokirja, joka on suunnattu eri ympäristöissä toimiville opettajille, ohjaajille ja kouluttajille, jotka ovat kiinnostuneet feministisestä pedagogiikasta ja sen soveltamisesta työhönsä. Teos antaa esimerkkejä siitä, miten monesti haastavilta tuntuvia sukupuolta, seksismiä ja rasismia, vallankäytön muotoja koskevia teemoja voidaan integroida opetuksen sisältöihin rakentavalla tavalla. Anu Laukkanen (kirjan toimittaja) ja Lotta Kähkönen (kirjan kirjoittaja). Haastattelija Elina Valovirta.
Ohjelmatuottaja: Vastapaino