Antti Nylén

Kosmos

Lauantai
10.30-11.00
Kallas
Häviö
Antti Nylénin Häviö on monolgi, essee, pamfletti, kiistakirjoitus, syytekirjelmä ja autofiktio, se on säälimätön kuvaus Suomalaisesta kirjallisuuselämästä, kulttuuripoliittinen puheenvuoro ja kannanilmaus, vetoomus taiteen, kirjallisuuden, sivistyksen ja vapaan älyn puolesta. Antti Nylén, haastattelijana Mikko Aarne
Ohjelmatuottaja: Kosmos